آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شفتالو

0

شفتالو

در گذشته به هلو، شفتالو گفته می‌شده و در حال حاضر نیز به برخی از انواع هلو، شفتالو گفته می‌شود و گاهی نیز این دو اسم را به صورت مترادف به کار می‌برند که معنای هر دو یک میوه می‌باشد (البته در اصل هلو یکی از انواع شفتالو می‌باشد. از انواع دیگر شفتالو می‌توان شلیل را نام برد) بنابراین تعبیرهای زیر را در مورد هلو نیز می‌توان به کار برد.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شفتالوی زرد، بیماری می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت شفتالو، مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شفتالو عبارتند از: ۱– بیماری ۲«کنیزک» ۳– جایزه و پاداش ۴– مال و اموال ۵– سود و منفعت

شفتالو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم