آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شعبده‌باز

0

شعبده‌باز

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شعبده‌باز شده‌ای، تعبیرش این است که کارهای باطل انجام می‌دهی .اگر ببینی به شعبده‌بازی نگاه می‌کنی، یـعـنـی در کار بدی گرفتار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

شعبده‌باز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم