آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شطرنج

0

شطرنج

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شطرنج‌بازی، تهمت و بهتان و دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی در بازی شطرنج برنده شده‌ای، تعبیرش این است که کسی را در کار باطل و بیهوده‌ای شکست می‌دهی، ولی اگر ببینی بازنده شده‌ای، یـعـنـی به تو تهمت و بهتان خواهند زد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی در کاری که انجام خواهی داد سود و منفعتی وجود ندارد.

شطرنج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم