آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شستن خود

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: تعبیرهای شستن خود در آب سرد عبارتند از: ۱– توبه ۲– عافیت و سلامتی ۳– خلاص شدن از زندان ۴– ایمنی از ترس. ولی تعبیر شستن خود در آب گرم، غم و اندوه و بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده، خودش را می‌شوید، تعبیرش این است که بستگان مرده از غم و اندوه رها می‌شوند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بینی خودت را شسته‌ای، یـعـنـی مردی زن تو را فریب می‌دهد.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم