آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شرم

0

شرم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شرم و حیا کردن، ایمان می‌باشد، همانطور که پیغمبر (ص) فرموده‌اند: الحیاء من الایمان _حیا از ایمان است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب شرم و خجالت از انجام گناه و فساد در دین این است که ایمان تو ناقص می‌باشد، ولی شرم از انجام کار خوب و درست و ثواب، تعبیرش این است که ایمان تو قوی است [دقت کن که می‌گوید “شرم” از گناه و یا ثواب… ولی اگر حالت شرم نداشتی دلیل نمی‌شود برعکس این موارد درست باشند، یعنی این اشتباه است که فکر کنی اگر در انجام ثواب خجالت زده نباشی تعبیرش این است که ایمان تو ضعیف می‌باشد و…].ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برهنه هستی و از مردم خجالت می‌کشی، یـعـنـی قصد سفر حج می‌کنی، یا اگر مرد عفیف و پاکدامن باشی و این خواب را ببینی، یـعـنـی گناه تو بخشیده می‌شود، در غیر اینصورت اگر درستکار و صالح نباشی تعبیرش بد می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عمداً باد رها کرده‌ای و مردم خندیدند و تو هم خجالت کشیده‌ای، یـعـنـی از کاری که بیهوده می‌باشد و واقعاً کار نیست معاش و مایحتاج زندگانی تو فراهم می‌شود .

شرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم