آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شربت

0

شربت

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شربت در شیشه است و آن را به کسی می‌دهی، تعبیرش این است که برای کسی زن می‌گیری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شربت انار یا شربت “به” در شیشه است و از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

شربت شیرین: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند (مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد: ۱– پاکی دین و ایمان ۲– سود و منفعت ۳– علم مفید ۴– عمر طولانی ۵– زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش ۶– ذکر و یاد خداوند.

شربت ترش: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌هایی که ترش و ناخوشایند هستند (مثل شربت ریواس و لیمو و نارنج و…) غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

شربت تلخ: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌های تلخی که بدبو می‌باشند (مثل شربت سرنا و مورد و…) سود و منفعت در دنیا و آخرت می‌باشد.

شربت داروئی: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌های داروئی، خیر و درستی در دین و ایمان است (همچنین مراجعه شود به قسمت دارو).

شربت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم