آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شراب – فروش شراب

0

فروش شراب

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌فروشی، تعبیرش این است که چیزی حرام خواهی فروخت.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی است که دائماًً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد.

فروش شراب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم