آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شخصیت مانیه تیزم ور

0

شخصیت عامل

در نخستین ملاقات با یک نفر مانیه‌تیزور می‌توانید کاملاً تشخیص دهید که ایشان دارای چشم‌های نافذ بوده، خوش بنیه، خوش صورت و صابر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم