آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شتر

0

تعبیرهای کلی

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شتر عربی، شخص «عرب» و شتر عجمی، شخص «عجمی» می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر شتر ماده‌ای ببینی، یـعـنـی به آرزویت می‌رسی .

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم