آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شبه (نوعی سنگ)

0

شبه (نوعی سنگ)

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شبه داری، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر می‌شوی، ولی در صورتی که صاحب دختر نشوی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.اگر ببینی شبه سبز یا سفید داری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش شادی و نشاط است، ولی اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

شبه (نوعی سنگ)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم