آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شاه توت

0

شاه توت

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت، شاه توت چیده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن در کسب و کار خودت از مردی خسیس مال و اموالی را بدست می‌آوری.اگر ببینی شاه توت خورده‌ای، یـعـنـی با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آوری و آن را برای زن خودت خرج می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش غم و اندوه و آشفتگی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شاه توت را در آتش پخته‌ای، یـعـنـی «پادشاه» مال و اموال تو را خواهد گرفت.

شاه توت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم