آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شاه بلوط

0

شاه بلوط

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاه بلوط داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شاه بلوط می‌خوری، یـعـنـی غمگین و افسرده می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن شاه بلوط سود و منفعت از طرف رومی‌ها می‌باشد.

شاه بلوط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم