آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شاهرود

0

شاهرود

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاهرود می‌زنی، تعبیرش این است که با حرف‌های محال و دور از واقعیت موافق خواهی بود.اگر ببینی شاهرود را با چنگ و چغانه می‌زنی، تعبیرش مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

شاهرود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم