آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شاهتره (شیطرج و …)

0

شاهتره (شیطرج و …)

تعبیرگری می‌گوید: در دیدن شاهتره تعبیر خیری وجود ندارد و ضرر و زیان می‌باشد و همچنین تعبیر خوردن آن، کاهش و ضرر و زیان مال و اموال است (دفع بلا و گرفتاری).

شاهتره (شیطرج و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم