آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شانه

0

شانه

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شانه، مرد بی‌اصل و نسبی است که در دین منافق و دورو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موی خود را شانه می‌کنی، تعبیرش این است که در کار خودت مسلط و توانا می‌شوی و سود و منفعت به دست می‌آوری. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سر و ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی زکات اموالت را می‌دهی. اگر ببینی ریش‌هایت را شانه می‌کنی و خوشبو می‌سازی و به آن‌ها گلاب می‌زنی، یـعـنـی کسی را به کاری مشغول می‌کنی و شغل می‌دهی و مردم متشکر و سپاس‌گذار خواهند بود.اگر ببینی روباهی را شانه می‌کنی، یـعـنـی کسی برای تو نقشه می‌کشد و تو را فریب می‌دهد.تعبیر سازندۀ شانه، مردی است که غم و اندوه را از دل بیرون می‌برد.

شانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم