آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شادی و خوشحالی

0

شادی و خوشحالی

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب خودت را شاد و خوشحال ببینی، تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … حَتَّى اِذَا فَرِحُواْ بِمَا اُوتُواْ… _ … وقتی سرگرم و شادمان به آن [چه که یافته‌اند] شدند (بناگاه گرفتیمشان)(انعام-۴۴) (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به تنهائی دست می‌زنی و شادی می‌کنی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از کسی شاد شده‌ای، یـعـنـی سرانجام کار آن شخص سعادت و موفقیت می‌باشد.

شادی و خوشحالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم