آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فرشته – شادی و برخورد خوب فرشته

0

شادی و برخورد خوب فرشته

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشتۀ مقرب به تو با شادی و سرور نگاه می‌کند، تعبیرش این است که در حق تو عدل و داد و انصاف می‌شود و یا اگر بیمار شوی تندرست خواهی شد و از بیم و ترس ایمن می‌شوی و همچنین خیر فراوان به تو می‌رسد و به جنگ با دشمنان دین می‌پردازی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو سلام کرده‌اند و با دیدۀ احترام نگاهت می‌کنند، یـعـنـی خداوند تو را بر دشمنان پیروز می‌کند و عاقبت به خیر خواهی شد.اگر ببینی فرشته‌ها به تو مژده و بشارت می‌دهند، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یَحْیَى… _ … ما به تو مژده پسری می‌دهیم که نامش یحیی است… (مریم-۷).اگر ببینی فرشته‌ها از تو اطاعت می‌کنند، یـعـنـی اگر خوب و درستکار هستی شاد و با نشاط می‌شوی، ولی اگر نادرستکار و اهل فساد هستی، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: اقْرَاْ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا _ و به او خطاب رسد که تو خود کتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه کرده‌ای که تو خود تنها برای رسیدگی به حساب خویش ‍ کافی هستی (اسراء-۱۴).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فرشته به تو وصیت می‌کند و یا پند و اندرز می‌دهد، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گروهی از فرشته‌ها به استقبال تو آمده‌اند، یـعـنـی به خوشبختی و بهره‌مندی در دنیا و آخرت می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها در حالی که ایستاده‌اند، طبق‌ها و بشقاب‌هایی را در دستانشان گرفته‌اند و منتظر تو می‌باشند، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی .

شادی و برخورد خوب فرشته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم