آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شاخ – در اختیار داشتن شاخ

0

در اختیار داشتن شاخ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاخی متعلق به تو می‌باشد، تعبیرش این است که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، یا اگر آن شاخی که متعلق به تو می‌باشد شاخ گاو ماده باشد، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری و به طور کلی اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، یـعـنـی مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگتر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است .

در اختیار داشتن شاخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم