آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بز – شاخ بز

0

شاخ بز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، یـعـنـی توانا می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، یـعـنـی مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی. 

شاخ بز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم