آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سیمرغ

0

سیمرغ

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سیمرغ، مردی شاد و بزرگ می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش «پادشاه» می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر سمیرغ ماده، زنی زیبا است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوجۀ سیمرغ را گرفته‌ای، تعبیرش این است که به پادشاه پناه می‌بری و در پناه او قرار می‌گیری.اگر ببینی سیمرغ در خانۀ تو فرود آمده است، یـعـنـی پادشاهی وارد خانه تو می‌شود.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سیمرغ تو را گرفته و به هوا برده است، یـعـنـی با شخص بزرگی به مسافرت می‌روی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت سیمرغ می‌خوری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود .اگر ببینی سیمرغ ماده را کشته‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزش می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری.اگر ببینی سیمرغ از دست تو پریده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سیمرغ عبارتند از: ۱– پادشاه ۲– مردی بزرگ ۳– حکومت ۴– زنی زیبا

سیمرغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم