آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سیل

0

سیل

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سیل، دشمنی بزرگ یا «پادشاهی» ظالم و ستمگر می‌باشد.تعبیر خواب سیل در منطقۀ سردسیر، غم و اندوه می‌باشد، ولی در منطقۀ گرمسیر، تعبیرش منفعت و شادی است.اگر در خواب ببینی سیل وارد خانه یا کوچۀ تو شده است، تعبیرش گشایش و فرج امور می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده:فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ _ ما نیز درهای آسمان را به آبی رگبار و تند بگشودیم (قمر-۱۱) .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سیل جائی را خراب کرده است، یـعـنـی پادشاه به مردم آنجا سود و منفعت می‌رساند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در حال مقابله باسیل هستی، یـعـنـی با دشمن درگیر می‌شوی. اگر ببینی از سیل بیرون آمده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سیل عبارتند از: ۱– دشمنی بزرگ ۲– پادشاهی ستمگر ۳– لشکر غالب و غلبه‌کننده۴– فتنه و بلا و گرفتاری (دفع بلا و گرفتاری).

سیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم