آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سیر

0

سیر

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب سیر، مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش مال حرام ‌‌‌‌‌و یا غم و اندوه و تباهی حال و روز می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن سیر، رنج و غم و گریستن می‌باشد، ولی اگر نخوردی، ضرر و زیان آن از خوردنش کمتر است (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سیر عبارتند از: ۱– مال حرام ۲– سخن زشت ۳– غم و اندوه ۴– گریه کردن ۵– رنج و سختی کشیدن

سیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم