آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سیری

0

سیری

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی سیر هستی، تعبیرش این است که بی‌نیاز می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گرسنه بودی، ولی چیزی خوردی و سیر شدی، یـعـنـی از گناه توبه می‌کنی.

سیری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم