آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سیرابی

0

سیرابی

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سیرابی هر حیوان “حلال‌گوشتی”، مال حلال می‌باشد.اگر در خواب ببینی سیرابی پخته شده می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .اگر ببینی سیرابی پر از پهن و مدفوع می‌باشد، تعبیرش مال حرام است.

سیرابی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم