آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سیاه دانه

0

سیاه دانه

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب دیدن سیاه دانه، غم و اندوه ‌‌‌‌‌و تعبیر خوردن آن ضرر و زیان و کاهش و نقصان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

سیاه دانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم