آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سگ – رفتار و اندام مثل سگ

0

رفتار و اندام مثل سگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل سگ دم داشته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال حرام به دست می‌آوری و مردم تو را سرزنش می‌کنند .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی “مانند سگ” مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یـعـنـی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و فتنه می‌شوی، طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.

رفتار و اندام مثل سگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم