آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سکه سازی (ضرابی)

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ضرابی می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌های خودت را آراسته و زینت می‌دهی و با فخر و غرور بازگو می‌کنی .

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم