آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سُم

0

سُم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سم، فرزند می‌باشد.اگر در خواب ببینی سم به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی آن سم را از دست داده‌ای، یـعـنـی فرزندت غائب شده یا اینکه از دنیا می‌رود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی مثل اسب یا خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است(دفع بلا و گرفتاری)

سُم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم