آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سوسمار

0

سوسمار

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سوسمار، انسان دلیری از نژاد «عرب»می‌باشد.اگر در خواب ببینی سوسمار تو را گاز گرفته است، تعبیرش این است که کسی که گفته شد به تو آسیب و ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی سوسمار را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن گوشت سوسمار، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.اگر ببینی سوسمار در خانه‌ای بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی از آن خانه فریاد مصیبت میشنوی.

سوسمار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم