آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بز – سوار بز

0

سوار بز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی. اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و برویش سوار شده‌ای، یـعـنـی پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و و به ثروت و قدرت می‌رسی .

سوار بز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم