آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سواره و مسلح

0

سواره و مسلح

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد.اگر ببینی سوار فیلی شده‌ای که خیلی مطیع و رام می‌باشد و سلاح نیز همراهش است، یـعـنـی پادشاه مردم «عجمی» می‌شوی یا اینکه پادشاه مردم عجمی را شکست می‌دهی.

سواره و مسلح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم