آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنگ

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنگ، سختی کارها می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دو حالت دارد: ۱– مال و اموال ۲– بزرگی و ریاست و سروری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر سنگی که نرم باشد این است که سود و منفعتی بیشتری می‌رسد ‌‌‌‌‌ و هر چه قدر سخت‌تر باشد نیز یعنی سود و منفعت کمتری می‌رسد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم