آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنجد

0

سنجد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنجد، مال و اموال درست و حلالی است که با رنج و سختی به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی سنجد خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سنجد، مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی، یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد می‌خوری، یـعـنـی مال و اموالی را برای عیال و زن خودت خرج خواهی کرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سنجد عبارتند از: ۱– مال و اموال به دست آمده ۲– به دست آوردن مال و اموال ۳– سود و منفعت از مرد بداخلاق و ناسازگار

سنجد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم