آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنجاب

0

سنجاب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنجاب، مردی غریب و ثروتمند می‌باشد.تعبیر خواب گوشت سنجاب، مال و اموال مردی غریب است.تعبیر پوست و مو و استخوان سنجاب، مال و اموال می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از پوست سنجاب پوشیده‌ای، تعبیرش این است که با زن ناسازگار و بداخلاقی ازدواج می‌کند . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سنجاب را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را تباه و نابود می‌کنی، یا اینکه به زور از او می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سنجابی را خفه کردی و از گردن آن خون جاری شده است، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را خواهی گرفت.

سنجاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم