آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنبل

0

سنبل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنبل سبز و تر و تازه داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ولی اگر ببینی سنبل کم ارزش و خشکیده داری، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنبل تازه می‌خوری، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری، یا اینکه صاحب فرزندی خواهی شد که در آن سرزمین مشهور می‌شود.اگر ببینی سنبل در آتش می‌سوزد، یـعـنـی به اندازه‌ای که سوخته است، «پادشاه» مال و اموال تو را خواهد گرفت (دفع بلا و گرفتاری).

سنبل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم