آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سم و نعل اسب

0

سم و نعل اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل اسب داری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد .بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی مثل اسب یا خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعلبندی حیوانات چهارپا را انجام می‌دهی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی. 

سم و نعل اسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم