آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سلاح

0

تعبیر کلی

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سلاح، قوت و بزرگی و توانایی و اقتدار می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش«پادشاهی» بزرگ و عدالت‌گستر است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم