آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سلاح – داشتن سلاح‌های مختلف

0

داشتن سلاح‌های مختلف

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با خنجر اسلحه‌های زیاد دیگری هم داری، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی و کار تو رو به راه و منظم می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همراه سلاح، تیر و کمان یا سلاح دیگری هم داری، یـعـنـی دارای جاه و اقتدار و توانایی می‌شوی.

داشتن سلاح‌های مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم