آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سفیداب

0

سفیداب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سفیداب، غم و اندوه و آشفتگی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش بحث و جدل و بگومگو است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سفیداب داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به خاطر مسئله‌ای با کسی بحث و جدل و بگومگو می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سفیداب داری و می‌خواهی صورت خودت را با آن سفید کنی، یـعـنـی دچار غم و اندوه و آشفتگی خاطر می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

سفیداب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم