آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سفره

0

سفره

[در اینجا به طور اختصاصی منظور پارچه و پلاستیکی است که در خوان و محل غذا پهن می‌شود که اصطلاحاً به آن “سفره ” گفته می‌شود، همچنین به معنی توشه‌دان و کیسۀ آذوقه مسافر نیز می‌باشد.]ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سفره، مسافرتی با سود و منفعت می‌باشد، و هر چقدر سفره بهتر و بزرگتر باشد، سود و منفعت مسافرت بیشتر می‌شود، ولی اگر ببینی سفره کوچک و خالی است، یـعـنـی سود و منفعت مسافرت کمتر خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سفره‌ای پر از غذا و نان داری، تعبیرش این است که از «کنیزک» به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی سفرۀ نو داری، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری و کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری .اگر ببینی سفرۀ کثیفی داری، یـعـنـی کنیزک زشتی را به خدمت می‌گیری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سفره عبارتند از: ۱– کنیز ۲– خدمتکار ۳– سفر ۴– کسب و معاش و تامین مایحتاج زندگانی

سفره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم