آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سفره و خوان

0

سفره و خوان

[در اینجا به طور کلی منظور از “خوان”: سفره، میز، سینی و یا چیزهایی به این صورت می‌باشد که در آن غذا خورده می‌شود.]تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوان، غنیمت حاضر و آماده می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب غذا خوردن فراوان در سر خوان، به دست آوردن عمر طولانی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در خوان تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری .ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر جمع کردن خوان بدون آنکه غذائی خورده شود، دچار شدن به بیماری، و یا بیکار شدن می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سه نوع غذا بر سر خوان وجود دارد، تعبیرش رزق و روزی است که به تو و فرزندانت می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَنزِلْ عَلَیْنَا مَآئِدَهً مِّنَ السَّمَاءِ… _ … نازل فرما بر ما مائده‌ای از آسمان… (مائده-۱۱۴)، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش عزت و سربلندی و شادی و خوشحالی و همچنین رو به راه شدن و منظم شدن امور و کارها می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خوان رنگین و آراسته، خوب بوده و قوت در دین و ایمان می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوان رنگین و آراسته عبارتند از: ۱– غنیمت حاضر و آماده ۲– مردی شریف ۳– قوت در دینداری ۴– نظم و نظام کار ۵– عزت و شادی و نشاط

سفره و خوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم