آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سعتر

0

سعتر (اوشه و …)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سعتر، غم و اندوه می‌باشد و هیچ خیر و منفعتی در تعبیر آن وجود ندارد (دفع بلا و گرفتاری).

سعتر (اوشه و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم