آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر – جنس سر

0

جنس سر

شیشه: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو شیشه‌ای است، تعبیرش این است که هلاک می‌شوی.

نفره یا طلا: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

برنج: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو از فلزِ برنج می‌باشد، یـعـنـی دچار خطر و هلاکت می‌شوی.

آهنی یا سنگی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو آهنی یا سنگی می‌باشد، یـعـنـی به مرد لاف‌زن و خودستائی خدمت می‌کنی .

جنس سر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم