آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرنج

0

سرنج

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سرنج، غم و اندوه می‌باشد.اگر در خواب ببینی سرنج داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که غمگین و پریشان خاطر می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی سرنج می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی.اگر ببینی چیزی را با سرنج قرمز می‌کنی، یـعـنـی به چیزی مشغول می‌شوی که به تو سود و منفعتی نمی‌رساند.اگر ببینی سرنج را فروخته‌ای یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

سرنج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم