آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرمه کشیدن

0

سرمه کشیدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سرمه کشیدن در چشم، چه برای زن و چه برای مرد، مال و اموال می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر سرمه کشیدن در چشم، راه حق و صواب می‌باشد، مخصوصاًً اگر “به اندازه” و به مقدار کافی کشیده شود .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای روشنائی چشم خودت سرمه کشیده‌ای، تعبیرش این است که به دنبال صلاح و مصلحت و درستی دین و ایمان می‌باشی ، ولی اگر منظورت از سرمه کشیدن آرایش و زینت باشد، یـعـنـی در بین مردم خودت را به دینداری مشهور می‌کنی تا تو را تحسین و ستایش کنند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زیر بغل خودت را سرمه می‌کشی تا بوی بد آن را از بین ببری، یـعـنـی کاری می کنی که به خاطر آن تو را تحسین کنند.

سرمه کشیدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم