آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرب

0

سرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرب داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که از مال دنیا چیز پست و کم ارزشی به دست می‌آوری. اگر ببینی کسی شمع روشنی به تو داده است، یـعـنـی با زنی که ارزش آن به اندازۀ شمعدان آن شمع می‌باشد ازدواج خواهی کرد، یعنی اگر از سرب باشد، تعبیرش این است که از مردم «برده‌زاده» و«غلام‌زاده» است.اگر ببینی سرب را ذوب می‌کنی، یـعـنـی مردم مرتباً از تو بدگوئی کرده و تو را سرزنش و ملامت می‌کنند.

سرب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم