آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سدر – درخت و شکوفه سدر

0

درخت و شکوفه سدر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت سدر، مردی بزرگ، ولی خجالتی می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: .تعبیر دیدن شکوفه سدر، عروس زیبا است.

درخت و شکوفه سدر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم