آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سداب

0

سداب (فیجن، پیم و …)

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سداب، دشمنی و خصومت و ظلم و بیداد می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: در دیدن سداب هیچ خیر و منفعتی وجود ندارد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سداب داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با تو خصومت و دشمنی زیادی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سداب زرد و پژمرده شده است و از آن می‌خوری، یـعـنـی بیمار خواهی شد.اگر ببینی سداب را به کسی داده‌ای یا از خانه بیرون ریخته‌ای، یـعـنـی از جنگ و دشمنی خلاص می‌شوی.

سداب (فیجن، پیم و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم