آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سجده

0

سجده بر خدا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عبادت خداوند را به جا می‌آوری و بر او سجده می‌کنی، تعبیرش به دست آوردن خیر و ثواب جهت آخرت می‌باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای رکوع و سجده عبارتند از: ۱– رسیدن به خواسته ۲– جمعیت ۳– نصرت و یاری ۴– پیروزی ۵– به جا آوردن دستور خداوند

سجده بر خدا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم