آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ستاره شناس

0

ستاره شناس

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی منجم شده‌ای، تعبیرش این است که نزد افراد بزرگ، مقام و منزلت به دست می‌آوری، ولی دروغ می‌گویی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر منجم، شخصی دروغ‌گو و دروغ‌پرداز می‌باشد .

ستاره شناس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم